[Mac] Cisdem Video Converter : 在线视频下载及视频格式转换工具

一、Cisdem Video Converter : 在线视频下载及视频格式转换工具简介

Cisdem Video Converter for Mac是一款macOS平台的在线视频下载及视频格式转换工具,能够帮助我们在Mac电脑上下载在线网页视频到本地(如在线下载U2B视频等1000多个在线视频网站),并按照我们的需求转换成我们需要的视频格式,视频转换功能还具有多种编辑功能(如修剪,旋转,裁剪,添加水印和字幕,制作3D视频等)。

[Mac] Cisdem Video Converter : 在线视频下载及视频格式转换工具

支持转换的视频格式有:3GP, 3GP2, ASF, AVI, Digital Video(DV, DIV), VOB, Flash Video(FLV, F4V), iTunes Video(M4V), MKV, DVR, MJPEG Video (MJPG, MJPEG), MPG Video(MPG, MPEG, M2V, MPA), MP4, MPV, NUT, NSV, Quick Time Video(MOV, QT), Raw Video (H261, H263, H264), Real Video(RM, RMVB), AU, (S)VCD Video(DAT), Video Transport Stream(TS, T2, M2T), WMV, YUV, MOD, TOD, VRO, AMV, DIVX, ISO,4K, 5K, H.264/MPEG4 AVC Video(M2TS, MTS), AVCHD(M2TS, MTS), HD AVI, HD MPEG2 Video(MPG, MPEG), HD MP4, HD TS, HD MOV, HD VOB, HD WMV Video(XWMV),AAC, AC3, AIFF, APE, FLAC, MP3, MP2, M4A, OGG, WAV, WMA, MKA。

二、Cisdem Video Converter : 在线视频下载及视频格式转换工具下载

相关下载

点击下载

参与评论